×

Područja prakse

Naknada štete

  • Zastupanje u postupcima radi naknade štete pred osiguravajućim kućama (prijava štete, sastavljanje i podnošenje odštetnih zahtjeva, sklapanje nagodbe s osiguravajućom kućom);
  • Zastupanje u sudskim parničnim postupcima radi naknade štete;
  • Naknada imovinske štete pretrpljene u vezi s prometom (prometne nesreće, totalna šteta, kupoprodaja novog ili rabljenog vozila s materijalnim nedostacima, oštećenje vozila prilikom popravka ili servisa);
  • Naknada imovinske štete povodom smrti, teške tjelesne ozljede ili narušenja zdravlja (troškovi liječenja, izgubljena zarada, umanjena radna sposobnost, umanjena mogućnost poslovnog napredovanja i razvoja);
  • Naknada druge imovinske štete (opasne stvari ili djelatnosti, odgovornost zbog materijalnih nedostataka proizvoda, šteta zbog nestručno obavljenih građevinskih radova, profesionalna odgovornost, uništenje imovine, požar, poplava, itd.);
  • Naknada neimovinske štete (povreda prava osobnosti, duševne boli zbog smanjenja životne aktivnosti, naruženost, strah, kleveta, duševne boli zbog smrti bliske osobe, duševne boli zbog povrede slobode;
  • Imovinskopravni zahtjevi oštećenika u kaznenim i prekršajnim postupcima (adhezijski postupak);
  • Ovršni postupci radi prisilne naplate štete utvrđene pravomoćnim sudskim odlukama ili nagodbama.