×

Područja prakse

Nasljedno pravo

  • Savjetovanje i sastavljanje privatnih, javnih i međunarodnih oporuka;
  • Sastavljanje i savjetovanje prilikom sklapanja ugovora o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju;
  • Zastupanje nasljednika i trećih osoba s pravnim interesom u ostavinskom postupku pred nadležnim javnim bilježnikom;
  • Postavljanje zahtjeva za sastavljanje smrtovnice i pokretanje ostavinskog postupka;
  • Dioba nasljedničke zajednice nakon pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju;
  • Ustup nasljedničkog udjela;
  • Odricanje od nasljedstva;
  • Sudski sporovi između nasljednika i drugih osoba (utvrđenje sastava ostavinske imovine, uračunavanje darova, utvrđenje visine nužnog dijela, isključenje nasljednika, utvrđenje oporuke ništetnom).