×

Područja prakse

Pravo društava

 • Savjetovanje i izrada ugovora iz područja obveznog i trgovačkog prava;
 • Zastupanje u parničnim postupcima pred Općinskim i Trgovačkim sudovima;
 • Postupci radi naknade štete pred osiguravajućim kućama pred sudom;
 • Osiguranje tražbina te prisilna naplata - ovršni postupak
 • Ugovori o zajmu, ugovori o kreditu;
 • Ugovori o zakupu i najmu,
 • Ugovori o građenju,
 • Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju;
 • Ugovori o djelu i autorskom djelu,
 • Ugovori o posredovanju,
 • Ugovori o radu i menadžerski ugovori.